Hoá chất khử bọt Antifoam, Defoamer kháng/phá bọt, Serva Đức

 • Thông số kỹ thuật sản phẩm
  Silicone anti-foam emulsion, 30 %
  (Chất chống tạo bọt)
  Hãng sản xuất: Serva – Đức
  Trạng thái nhũ tương trắng, không chứa bất kì thành phần nào có nguồn gốc động vật.
  Thông số kỹ thuật:
  • Polydimethylsiloxane: 28-32%
  • Hoạt tính chống bọt (s): max. 15
  • Kim loại nặng (ppm): max. 5
  • Nhiệt độ bảo quản (°C): 15°C – 30°C

Hoá chất khử bọt Antifoam, Defoamer kháng/phá bọt, Serva Đức

Silicone anti-foam emulsion, 30 %
(Chất chống tạo bọt)
Hãng sản xuất: Serva – Đức
Trạng thái nhũ tương trắng, không chứa bất kì thành phần nào có nguồn gốc động vật.
Thông số kỹ thuật:
• Polydimethylsiloxane: 28-32%
• Hoạt tính chống bọt (s): max. 15
• Kim loại nặng (ppm): max. 5
• Nhiệt độ bảo quản (°C): 15°C – 30°C
Silicone anti-foam emulsion, 30 %
(Chất chống tạo bọt)
Hãng sản xuất: Serva – Đức
Trạng thái nhũ tương trắng, không chứa bất kì thành phần nào có nguồn gốc động vật.
Thông số kỹ thuật:
• Polydimethylsiloxane: 28-32%
• Hoạt tính chống bọt (s): max. 15
• Kim loại nặng (ppm): max. 5
• Nhiệt độ bảo quản (°C): 15°C – 30°C