MEDSOURCE TC-500 (196 lít – kiểu đứng, sấy chân không)

  • Hãng sản xuất MEDSOURCE (ĐÀI LOAN)
  • Bảo hành 12 tháng

MEDSOURCE TC-500 (196 lít – kiểu đứng, sấy chân không)