Pipet điện tử một kênh (AHN, Đức)

  • Hãng sản xuất AHN-Biotechnologie (Đức)
  • Bảo hành 12 tháng

Pipet điện tử một kênh (AHN, Đức)