Hóa chất Sigma (Nuôi cấy mô thực vật), luôn luôn có sẵn

  • Hãng sản xuất Sigma Aldrich, Mỹ
  • Bảo hành 12 tháng

Hóa chất Sigma (Nuôi cấy mô thực vật), luôn luôn có sẵn