Tủ cấy vô trùng PIVAS: thổi đứng, thổi ngang theo yêu cầu

Tủ cấy vô trùng PIVAS: thổi đứng, thổi ngang theo yêu cầu