Hệ thống lên men 20-200L, Techfors, infors HT, Switzerland

  • Hãng sản xuất Biosharp
  • Bảo hành 12 tháng

Hệ thống lên men 20-200L, Techfors, infors HT, Switzerland