Hóa chất nuôi cấy mô (Sigma, Vetec, Merck) có sẵn

  • Hãng sản xuất Sigma

Hóa chất nuôi cấy mô (Sigma, Vetec, Merck) có sẵn