ABT1,GGR-6, GGR6 hoá chất nuôi cấy mô ABT, GGR-6, GGR6

  • Giá 250.000 VNĐ
  • Hãng sản xuất Trung quốc

ABT1,GGR-6, GGR6 hoá chất nuôi cấy mô ABT, GGR-6, GGR6