ABT1,GGR-6, GGR6 hoá chất nuôi cấy mô ABT, GGR-6, GGR6

  • Giá 250.000 VNĐ
  • Hãng sản xuất Trung quốc

ABT1,GGR-6, GGR6 hoá chất nuôi cấy mô ABT, GGR-6, GGR6

ABT1, hoá chất nuôi cấy mô ABT

Picture6 GGR6

 

ABT1, hoá chất nuôi cấy mô ABT

Hàng có sẵn

Giá: 250.000đ/gói

 

Đã thay thế bằng GGR-6

GGR6