Tủ cấy vô trùng SW-CJ-1BU (loại tiêu chuẩn), thổi ngang

  • Hãng sản xuất AIRTECH
  • Bảo hành 3 NĂM

Tủ cấy vô trùng SW-CJ-1BU (loại tiêu chuẩn), thổi ngang