Tủ cấy vô trùng SW-CJ-1FD, 2FD (Loại Y tế), thổi đứng Airtech

  • Hãng sản xuất AIRTECH

Tủ cấy vô trùng SW-CJ-1FD, 2FD (Loại Y tế), thổi đứng Airtech